Potrebujete poradiť? Využite kontaktný formulár.

ČOV - Domové čistiarne

Domová čistiareň slúži na čistenie splaškových vôd najmenších objektov ako rodinné domy, chaty, penziony. Pracuje na mechanicko-biologickom princípe s aeróbnym procesom. Takýto spôsob čistenia vzlučuje zápach, nakoľko nedochádza k zahnívaniu a kvaseniu pritekajúceho surového kalu. Naša čistiareň ma 6 komorovú technológiu čistenia, z čoho 4 komory fungujú ako akumulačná zóna pre zachytenie tuhých častí a nárazovo pritekajúcej vody a ďalšie dve ako oxická a dosadzovacia na samotné čistenie. V dosadzovacej komore dochádza k separácií aktívneho kalu a vyčistenej vody, ktorá gravitačne odteká do odpadového potrubia. Naša technológia je jednoduchá, spoľahlivá a overená, čo zaručuje len minimálnu obsluhu, a to občasnú kontrolu a nastavenie ČOV, pričom nepotrebujete žiadne náradie!!!   

Osadenie ČOV

ČOV sa osádza do výkopu s priemerom pribl.160 cm, na pripravenú betónovú platňu o hrúbke 8 – 10 cm. Po pripojení prítokového a odtokového potrubia sa rovnomerne naplní vodou až po odtok.

ČOV sa obsype jemnejším štrkom, alebo triedenou zeminou, v pripade spodnej vody obbetónuje. Rozdeľovač vzduchu vo vnútri ČOV sa prepojí záhradnou hadicou ( súčasť dodávky ), s dúchadlom a zaistí sa svorkami. Medzi dúchadlom a čistiarňou by nemala byť väčšia vzdialenosť ako 5 m, z dôvodu úbytku tlaku vzduchu umiestňuje sa do prístrešku, garáže, pivnice, alebo šachty a pripojí sa na zdroj EE.

Čistiareň sa naočkuje aktívnym kalom, alebo dodanými baktériami podľa návodu. Takto osadená ČOV je pripravená k okamžitému používaniu, nakoľko je u nás každá prednastavená a odskúšaná.

karimtech_a4_03-0

karimtech_a4_03-88