Potrebujete poradiť? Využite kontaktný formulár.

Priemyselné vysávače pre kovospracujúci priemysel

Od mobilných zariadení až po systémy na odsávanie prachu! Vysoký výkon sací výkon pre všetky nároky: S vhodne vybavenými mokro-suchými vysávačmi Kärcher povysávate v priemyselnej oblasti dokonca aj kvapaliny a horľavý prach.

Priemyselné vysávače sú konštruované na stacionárne alebo mobilné odsávanie suchých ako aj mokrých pilín, hrubého prachu a podobných usádzajúcich sa častíc. Tieto priemyselné vysávače pracujú s vysokým podtlakom pri relatívne nízkom objemovom prietoku.

Priemyselné vysávače na veľké množstvá abrazívnych pilín a mazív V priemysle sa požadujú vysávače, ktoré suverénne vydržia pracovať denne niekoľko hodín alebo v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne 7 dní v týždni. Spektrum látok siaha od malých až po veľmi veľké množstvá abrazívnych pilín a veľkých čiastočiek cez usadené médiá až po kvapaliny, ako je olej, chladiaca emulzia a voda.

Vysávače so špeciálnou filtračnou technikou V rôznych priemyselných oblastiach je nutné odsávať najrozličnejšie látky a médiá. Usadené médiá, zdraviu škodlivý prach, jemné a hrubé piliny, piesok, abrazívne médiá, vláknité látky každého druhu, zvyšky potravín, organické substancie, veľmi ľahké až veľmi ťažké materiály pritom kladú maximálne nároky na používanú filtračnú techniku. V našom priemyselnom systéme Kärcher nájdete optimálny filter pre každú úlohu, a je jedno, či sa priamo v procese používa denne len niekoľko hodín alebo nepretržite 24 hodín 7 dní v týždni.

Testovaná bezpečnosť pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu Vysávanie v priestoroch s nebezpečenstvom explózie kladie maximálne nároky na kvalitu strojov. Vysávače Kärcher s ochranou pred explóziou (Ex) spĺňajú príslušné normy a niektoré sú certifikované spoločnosťami TÜV Süd a IBExU.